Medlemskap i EFHK

Kontigent for 2021:

Hovedmedlem: 300,- (Kontigent til efhk) 
Familiemedlemskap: 100,-

EFHK er underlagt NKK og kontingenten er bygget opp slik at alle betaler kontingent til EFHK (kr 300,-), i tillegg en grunnkontingent til NKK. Innmelding i klubben gjøres via NKK sine sider: https://www.nkk.no/

Fordeler med å være medlem i NKK:

  • Medlemsbladet Hundesport i posten 10 ganger i året.
  • Gratis tilgang til Norsk Kennel Klubb`s DogWeb.
  • Medlemspris på alle påmeldinger til deltagelse i alle aktiviteter i NKK, eller våre samarbeidende klubbers regi (ikke-medlemmer betaler dobbel avgift).
  • Direkte innflytelse i NKK, ved møte- og stemmerett på årsmøtene i den NKK-avdeling du hører hjemme i.
  • Indirekte innflytelse i NKK`s Representantskap, gjennom stemmetallet til avdelingens representanter.
  • Deltakelse på kurs, seminarer, osv til medlemspris.
  • Rett til å benytte andre tjenester som ytes av NKK.

Dersom du er medlem i NKK - går du inn på min side på nkk.no/minside og knytter deg opp til klubben. Hvis du får problemer, sender du en e-post til efhk@hotmail.no så hjelper vi deg 🙂

Eide og Fræna Hundeklubb’s klubbfordeler:

  • Medlemspris på kurs og aktiviteter
  • 10 % på alt hundeutstyr (unntak hundefor og hundebur) Hos Buddy Molde
  • 10%  på www.arrak.no (Endre Hånde)

Medlemmer trener gratis🙂. Ikke medlemmer betaler kr 30,- per gang (vipps)🙂.